Nes menighetshus jubilerar

Nes menighetshus jubilerar

Det har gått 30 år sidan Nes menighet stod ferdig, og det meinte husstyret ein ikkje kunne gå i forbi i stillhet. Dermed vart det jubelveke med mange ulike arrangement fram mot den store jubileumsfesten torsdag 6. oktober. Nils Tore Andersen var helt festtale og Harmonia stod for songen. Mellom dei som kom med helsingar til jubilanten var ordføraren i Sauherad og prosten i Øvre Telemark.  Lapskaus, kaker og allsong høyrde naturlegvis også med.


Del denne artikkel på e-post