Pilegrimskonfirmantar

Pilegrimskonfirmantar

Laurdag 17. spetember hadde pilegrimskonfirmantane si første samling i Seljord. 20 ungdomar frå heile prostiet har valt dette alternativet i konfirmasjonstida, og får på denne ei særleg innføring i pilegrimstradisjonane, samtidig som dei også skal igjennom dei same tematikkane som dei andre konfirmantane fekk på sommarleiren. Omlag halvparten av konfirmasjonstida har alle konfirmantane framleis i lokalkyrkjelyden sin. Dei neste samlingane for pilegrimskonfirmantane er i Bø 3. desember og i Flatdal 11. februar.


Del denne artikkel på e-post