Nye sokneråd


Over 200 kandidatar stilte på valglistene til dei 21 sokneråda i Øvre Telemark prosti. Resultatet av valet vert lagt ut på denne sida etter kvart som opptellinga er ferdig. Når sokneråda har konstituert seg, vil det også gå fram i oversikten nedanfor kven som har blitt leiar og nestleiar i dei einskilde råda.

 

Dei nye sokneråda tek over 1. november. Dei nye kyrkjelege fellesråda tek over 1. desember. Det nye bispedømmerådadet tek over 1. januar.

FYRESDAL KOMMUNE

Fyresdal sokneråd

 

HJARTDAL KOMMUNE

Hjartdal sokneråd

 

KVITESEID KOMMUNE

Kviteseid sokneråd

 

MIDT-TELEMARK KOMMUNE

Bø sokneråd

Sauherad og Nes sokneråd

Gerd Astrid Grøthe Blaasvær
Åge Bjørnerud
Tora Skjerkholt Aarnes
Målfrid Nygård Laskemoen
Kjersti Versto Roheim
Tove Elisabeth Tengesdal
Sindre Sandvand Aase
Renate Maria Øien
Vara:
Ragnvald Børve Ask
Anne Marie Etholm
Gunleik Berget
Anne-Mette Granhaugen
Hanna Nyborg Storm

 

NISSEDAL KOMMUNE

Nissedal sokneråd

 

NOME KOMMUNE

Holla og Helgen menighetsråd

Lunde og Flåbygd sokneråd

 

NOTODDEN KOMMUNE

Gransherad sokneråd

Heddal sokneråd

Lisleherad menighetsråd

Notodden menighetsråd

 

SELJORD KOMMUNE

Seljord sokneråd

 

TINN KOMMUNE

Rjukan menighetsråd

Tinn menighetsråd

 

TOKKE KOMMUNE

Eidsborg, Mo og Skafså sokneråd

Høydalsmo og Lårdal sokneråd

 

VINJE KOMMUNE

Grungedal sokneråd

Gerd E. Danbolt Svalastog
Tone Edland
Agnar Bratland
Gudmund T. Tveito
Mari Øien
Nora Gardsteig
Vara:
Ingebjørg N. bråstøyl
Rangvald Christenson
Gunhild Hæge Dalen
Tore Olav Svalastog

Rauland sokneråd

Jon Svenke Fundli
Sigrid Marit Finnseth Nykos
Even Rui
Hjartrud Vaagen Kallevik
Gunn Aslaug Seltveit Bøe
Tone Midtgarden Vaagen
Vara:
Wenja Elisabeth Rui
Torgeir Naustvik-Jordtveit
Anne Halvorsdotter Romtveit

Vinje og Nesland sokneråd

Ingfrid Solberg
Bjørn Terje Bjugn
Margit Nordstoga
Gunnbjørg Bringsvær
Anne Tone Aasbø
Heidi Loddengaard Lofthus
Vara:
Hanna Jordstøyl

Øyfjell sokneråd

Gudny A Lid Unhjem
Karin Drivarbekk
Jorunn Rorge
Åse Marit Kleiv Dale
Vara:
Wenche Seltveit Skolås
Knut Gunnar Rorge
Anne Lise Øygarden
Marit Lindestad Holte
Britt Marie Staaland

Tilbake