Offisielt program


Her finn du offisielt program for prosten i Øvre Telemark:

SEPTEMBER 2022

01. Proste- og kyrkjeverjemøte i Kristiansand
02. HMS-kurs i Krisitansand
04. Tale på Lunde bedehus kl. 17
05. Diverse planlegging på Notodden
06. Medarbeidarsamtalar i Fyresdal og Tokke. Møte i prostidiakonatet.
07. Medarbeidarsamtalar i Kviteseid, Seljord, Hjartdal og Heddal.
09. Medarbeidarsamtalar i Lunde, Ulefoss, Sauherad og Universitetet
10. Vigsler i Sauherad og Notodden
11. Innsetting av ny sokneprest i Gransherad kyrkje kl. 11.00

13. Medarbeidarsamtalar i Bø, Notodden, Atrå og Rjukan

14. Medarbeidarsamtalar i Treungen og Seljord

15. Vernerundar

16. Offisiell opning av Kirkus kl. 11. Diakonvigsling i Sauherad kl. 17

18. Festgudsteneste i samband med opninga av Kirkelig kultursenter sør (Kirkus)

 


 

MARS 2018

31. "Jesu 7 ord på korset" i Bø kyrkje kl. 22.00
30. "Jesu 7 ord på korset" i Rauland kyrkje kl. 20.00
30. "Jesu 7 ord på korset" i Kviteseid kyrkje kl. 17.00
29. "Jesu 7 ord på korset" i Grunge kyrkje kl. 19.00
25. Gudsteneste i Helgen kirke kl. 18.00
25. Gudsteneste i Landsmarka kapell kl. 11.00
22. Årssamtale med leiargruppa i bispedømmet
21. Representantskapsmøte i Stiftinga Bø prestegard.
20. Foredrad hos Lymfekreftforeningen, Sjukehuset Telemark. 
18. Gudsteneste i Holla kirke kl. 16.00
18. Gudsteneste i Grunge kyrkje kl. 11.00
17. Konfirmanttreff Ønsket og Elsket i Granvin kulturhus, Seljord
16. Konfirmanttreff Ønsket og Elsket i Granvin kulturhus, Seljord
15. Kyrkjeleg fellesnemnd nye Midt-Telemark kl. 17.00
15. Kyrkjeverjemøte for Øvre Telemark prosti kl. 09.00 
14. Prostemøte i Kristiansand
13. Prostemøte i Kristiansand
12. Presteforeningens generalforsamling på Gardermoen
11. Visitasgudsteneste i Lunde kyrkje kl. 11.00
08. Bispevisitas i Nome
07. Bispevisitas i Nome
06. Bispevisitas i Nome
04. Jubileumsgudsteneste i Notodden kirke kl. 11.00
03. Leiarhelg Ønsket og Elsket på Jønnbu Fjellkyrkje
02. Kontorvisitas i Nome
01. Styremøte i prostidiakonatet i Vest-Telemark, Morgedal hotell.

 

FEBRUAR 2018

28. Fellessamling for stabar og sokneråd i nye Midt-Telemark
28. Studiedag med prestane i Øvre Telemark.
25. Gudsteneste i Skafså kyrkje
16. Medarbeidarsamtalar med prestar
15. Medarbeidarsamtalar med prestar
14. Medarbeidarsamtalar med prestar
13. Møte med soknerådet i Nissedal. Visitasførebuing
13. Milepælsamtalar med prestar
12. Medarbeidarsamtalar med prestar
09. Medarbeidarsamtalar med prestar
08. Medarbeidarsamtalar med prestar
07. Medarbeidarsamtalar med prestar
07. Møte med sokneråda i Seljord kommune, Flatdal samfunnshus.
06. Medarbeidarsamtalar med prestar
04. Gudsteneste i Notodden kirke kl. 17.00
02. Medarbeidarsamtalar med prestar
01. Prostirådsmøte
01. Medarbeidarsamtale med prestar

 

JANUAR 2018

29. Kyrkjeleg fellesnemnd nye Midt-Telemark
26. Arbeidsveiledning i Skien
25. Prestekurs i Skien.
24. Prestekurs i Skien
22. Foredrag Bø Rotary
21. Gudsteneste i Flatdal kyrkje kl. 11.00
14. Ordinasjonsgudsteneste i Lunde kyrkje kl. 11.00
10. Møte med Kviteseid sokneråd
08. Foredrag på Mannsringen i Lunde kl. 18.00
08. Prostemøte i Kristiansand kl. 10.00
 

 

 

Tilbake